Thiết kế và thi công phòng thờ cho chú Quang-Ngọc Hồi